בלוז שרשרת מוסלמית

שנים מתגלגלות כמו חרוזים
בשרשרת מוסלמית, חרוז אחר חרוז
מחר אני עומד ללכת
נראה ששום דבר אינו עומד לזוז
שמישהו יגיד לי למה כבד עלי הבלוז

בגיאוגרפיה של גופך איבדתי את הצפון
אני לא מוצא סיפוק, אני לא יכול לישון
מחר אני עומד ללכת
נראה ששום דבר אינו עומד לזוז
שמישהו יגיד לי למה כבד עלי הבלוז

הייתי בעל חלומות, חיכיתי לנסים
מהכותונת שלי קילפו את הפסים
מחר אני עומד ללכת
נראה ששום דבר אינו עומד לזוז
שמישהו יגיד לי למה כבד עלי הבלוז

השאר תגובה