גבוה נמוך

גבוה נמוך גבוה נמוך
נשיר זאת כך ואחר כך הפוך
נמוך גבוה נמוך גבוה
כמו נעל וכובע ושוב הפוך.

גבוה גבוה כנפי ציפור
גבוה גבוה זנב ומקור
נמוך נמוך כפות של דוב
מדשדשות בבוץ הרטוב.

גבוה גבוה כנפי ציפור
נעוף ביחד נעוף אל האור
נמוך נמוך כפות של דוב
נשיר ביחד יהיה לנו טוב.

ההר גבוה העמק נמוך
נשיר זאת כך אחר-כך הפוך
זנב ומקור פנים ואחור
שמן ורזה כמו דוב וציפור

גבוה נמוך גבוה נמוך
נשיר זאת כך ואחר כך הפוך
נמוך גבוה נמוך גבוה
כמו נעל וכובע ושוב הפוך.

 בגירסה האיטית שיר משחק-תנועה.

השאר תגובה