גן עדן בלוז

אחד מתוך 22 שירים שבאלבום "בלוז האור הגנוז" לרכישה של האלבום

כולם רוצים לגן עדן, אף אחד לא רוצה להפסיק לחטוא
כולם רוצים לגן עדן, אף אחד לא רוצה להפסיק לחטוא
לכל אחד יש דרך וכל אדם מגיעה שעתועת התגברתי על היצר, היה נעים להיזכר
עת התגברתי על היצר, כל כך נעים להיזכר
אך עת הוא גבר עלי, היה נעים הרבה יותרלפעמים אני עצוב, ולפעמים מעט פחות
לפעמים אני עצוב, ולפעמים מעט פחות
אבל הבלוז הזה לא עושה לי הנחותעומד בשערי גן עדן והשמיים נפתחים
עומד בשערי גן עדן ועל פני חולפים המלאכים
כשיפתחו לי השמים , הניחו על קברי פרחים.

השאר תגובה